Assistanshund

Våren 2015 fick MFD, Myndigheten för delaktighet, regeringens uppdrag att upphandla en stödfunktion för assistanshundverksamheten i Sverige. I början av november blev Svenska Brukshundklubben tilldelad uppdraget gällande assistanshundar från och med år 2016.

Vårt uppdrag handlar om att kvalitetssäkra verksamheten genom att certifiera assistanshundinstruktörer med jämn fördelning över landet, skapa regelverk och genomföra lämplighetstester, examinationer och årsprov för assistanshundekipage.

Svenska Brukshundklubben har tidigare erfarenhet att arbeta med tjänstehundar på uppdrag från myndigheter som Försvaret och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Med detta uppdrag kommer nya förutsättningar som vi ser på med tillförsikt.

Det handlar om en tjänstehund som ska öka möjligheten för människor att få en större delaktighet i samhället men hunden som hjälpmedel. I dagsläget finns hundar som larmar för diabetes, som larmar förare med hörselnedsättning, som hjälper förare med begränsad rörlighet, som larmar och hämtar hjälp till förare med epilepsi etc. Tanken är att utveckla verksamheten så att fler människor med olika typer av funtionsnedsättningar får möjligheten att använda hunden som hjälpmedel.

Har du frågor innan dess så kontakta Emmelie Reinson på:
Tel: 08-505 875 85
E-post: assistanshund[at]brukshundklubben.se.