Avel

Inom Svenska Brukshundklubben driver vi ett långsiktigt avelsarbete med våra brukshundraser. Vi ska ha friska och funktionsdugliga hundar.

Ur våra Grundstadgar

Svenska Brukshundklubbens uppgift, paragraf 2

Vi ska ha friska och funktionsdugliga hundar. Vi ska inom Brukshundklubben verkar för mentalt och fysiskt friska samt funktionsdugliga hundar. För att klara denna uppgift måste vi bedriva ett systematiskt och väldokumenterat avelsarbete. Avelsarbetet ska vara aktivt och bygga på en gemensam värdegrund för de raser vi har avelsansvar för. Avelsresultatet ska fortlöpande utvärderas utifrån ett helhetsperspektiv och presenteras publikt.

Långsiktigt avelsarbete

Vad gör vi?

Varför?

Hur går det till?

Vilka bestämmer?

Börja föda upp hundar

Du som är intresserad av att börja med hunduppfödning och driva kennel tar bäst kontakt med respektive rasklubb. Hitta länkar till rasklubbarna under sidan Brukshundraser.

Hunduppfödning steg för steg

Svenska Kennelklubben har tagit fram "Hunduppfödning steg för steg" för dig som funderar på att starta med uppfödning. Här får du goda råd och du lär dig vad som krävs av dig som uppfödare.