Material mentalbanor

Svenska Brukshundklubben strävar efter att alla mentalbanor i Sverige ska vara lika, så inte valet av bana påverkar utfallet av beskrivningen eller testet.

Vi har sammanställt inköpslistor på material som förekommer på våra mentalbanor.
Vi har även lagt upp en lista på hur materialet skall se ut och vad som skall användas vid mentalbeskrivning Valp
Inköpen ansvarar klubben själv för.