Mentaltest 2017

Här hittar du som funktionär information om Svenska Brukshundklubbens nya mentaltest - MT2017.

Arrangör av MT2017

MT2017 arrangeras på sex olika banor fördelade över landet:

En utökning av verksamheten kommer att ske kontinuerligt, och det sker för att matcha behovet av tester för hundägare och uppfödare. Fler arrangörer kommer därför att tillkomma efterhand.

Anmälan

De MT2017 som arrangeras finns inlagda i tävlingskalendern i SBK Tävling, och det går att anmäla sig och betala den vägen.

Ett MT2017 kostar 400 kr under 2018, dvs. detsamma som under premiäråret 2017.

Resultat

Resultaten från MT2017 kommer inte att registeras av Svenska Kennelklubben, utan kommer att redovisas här på hemsidan.

Du hittar resultat och sammanställningar här.

Mentaltestdomare för MT2017

Här hittar du vilka domare som är auktoriserade för att döma MT2017.

Lista med Mentaltestdomare för MT2017 (länk kommer senare)

Funktionärer MT2017

Inom varje distrikt uppdateras och utbildas både figuranter och testledare. Är du intresserad av att vara med kontaktar du en arrangör av MT2017.