Mentaltest 2017

Här hittar du som funktionär information om Svenska Brukshundklubbens nya mentaltest - MT2017.

Arrangör av MT2017

Med start i januari 2017 kommer MT2017 att arrangeras på fem banor i fyra regioner fördelade över landet:

Inom varje region finns en sammankallande domare som utses av Utskottet för avel och hälsa:

  • Norra – Margaretha Carlsson
  • Mälardalen – Lorentz Ogebjer
  • Västra – Owe Andersson
  • Södra – Jan Gyllensten

En utökning av verksamheten kommer att ske kontinuerligt, och det sker för att matcha behovet av tester för hundägare och uppfödare. Fler arrangörer kommer därför att tillkomma efterhand inom regionerna.

Anmälan

Varje arrangör har en egen anmälningslänk på sina hemsidor (se länkar ovan) där man hittar datum för tester. Ett MT2017 kostar 600 kr, dvs. detsamma som ett MT2007.

Resultat

Resultaten från MT2017 kommer inte att registeras av Svenska Kennelklubben, utan kommer att redovisas här på hemsidan.

Du hittar resultat och sammanställningar här.

Mentaltestdomare för MT2017

Här hittar du vilka domare som är auktoriserade för att döma MT2017, och vilka som har extra behörighet för utbildning av domare och beskrivare.

Lista med Mentaltestdomare för MT2017 (länk kommer senare)

Funktionärer MT2017

Varje region uppdaterar och utbildar både figuranter och testledare. Är du intresserad av att vara med kontaktar du en arrangör av MT2017.