Lärarutbildning anmälan

Välkommen att anmäla dig till lärarutbildningens grundmodul 2017. Sista anmälningsdag är den 18:e september.

Utbildningen hålls på Åkerby Herrgård.

Moduler Obligatoriskt
Övernattningsbehov
Hund följer med Obligatoriskt
Utbildningen bekostas av Obligatoriskt