Arvoden

Arvoden 2014 för funktionärer och lärare vid Svenska Brukshundklubbens prov, tävlingar, aktiviteter inom mentalitet och korning.

Reseersättningar

Reseersättningar ges för billigaste färdmedlet. Se Resor & utlägg.

Arvode

Arvode (undantag banritningsarvode som utgår per tävling) utbetalas per dag, oavsett längden på funktionärsuppdraget aktuell dag. Arvoden lyder under skattelagen.

Funktion Arvode
Examinatorer 625 kr/examinationstillfälle
Agility
Domare 400 kr/tävlingstillfälle + 245 kr för banritning
Tävlingsledare, extern 400 kr
Bruksprov
Domare 400 kr
Tävlingsledare, extern 400 kr
Tävlingssekreterare, extern 400 kr
Skyddsfigurant 400 kr
IPO
Domare 400 kr
Tävlingsledare, extern 400 kr
Tävlingssekreterare, extern 400 kr
IPO-figurant 400 kr
Lydnad
Domare 400 kr
Tävlingsledare, extern 400 kr
Tävlingssekreterare, extern 400 kr
Rallylydnad
Domare 400 kr/tävlingsdag + 245 kr/tävling för banritning
Tävlingssekreterare, extern 400 kr
Skrivare, extern 400 kr
Mentalbeskrivning Hund (MH) och Korning
Mentalbeskrivare/domare 495 kr
Testledare, extern 495 kr
Figurant med socialt samspel/avståndslek, extern 400 kr
Figurant utan socialt samspel/avståndslek, extern 250 kr
Exteriörbeskrivare 495 kr (Gäller 8 hundar. Därutöver 75 kr extra per hund)
Praktiska domaraspritantprov
Referensdomare 400 kr
Provledare 400 kr
Mentalkunskap
Lärare vid mentalkunskapskurs (regional/rasklubb) Enligt avtal
Lärare vid mentalbeskrivarkurs (regional/rasklubb) Enligt avtal
Lärare instruktörsutbildning Enligt avtal
Räddningshund, certifikatprov
Domare 400 kr
Lärarkurser
Lärare kurs Enligt avtal
Instruktörslärare agility Enligt avtal