MRT (Mission Readiness Test)

Publicerat i: Tjänstehund

OBS! provet är inställt pga för få deltagare!

Datum:

Plats: Ej bestämd ännu.

Ansvarig kontaktperson för MRT:n är Ingrid Jansson, tel. 0706-11 57 48

E-post: ingrid.jansson[at]brukshundklubben.se