Sista anmälningsdag till organisationskonferens och Tjänstehunds utbildningsdagar 2018

Publicerat i: Organisation, Tjänstehund

Sista anmälningsdag till den gemensamma organisationskonferensen och Tjänstehunds utbildningsdagar 2018 är den 10 december.

Datum:

Den 3–4 februari 2018 genomförs detta jubileumsår Svenska Brukshundklubbens årliga organisationskonferens tillsammans med Tjänstehunds utbildningsdagar.

organisationskonferensen samlas Svenska Brukshundklubbens ordföranden i distrikt och rasklubbar tillsammans med förbundsstyrelsen, utskott, valberedningen och förbundskansli. Deltar gör även Brukshunden.

På fredagen arrangeras rasklubbsträff samt distriktsforum för rasklubbar och distrikt.

Tjänstehunds utbildningsdagar samlas tjänstehundsansvariga och räddningshundansvariga i distrikten samt representanter från Försvarsmaktens utbildningsgrupper m fl.