Kalender

Förbundets gemensamma händelser finns här i Svenska Brukshundklubbens kalender. Du kan välja att filtrera fram händelser utifrån utskottsområde, dag eller månad.

December, 2018

 • Förbundskansliets öppettider över julhelgerna

  Svenska Brukshundklubbens förbundskansli tar julledigt med begränsade öppettider över helgerna.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund Assistanshund

Januari, 2019

 • Motion till kongressen

  Senast den 1 januari ska motioner till Svenska Brukshundklubbens kongress vara poststämplade till förbundsstyrelsen för att behandlas på kongressen samma år.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund Assistanshund

 • Ärenden till FS-sammanträde nr 1 2019

  Sista inlämningsdag för ärenden till Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelses sammanträde den 25 januari 2019 är fredagen den 11 januari.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund Assistanshund

 • Förslag till mottagare av förtjänstmedalj

  Nominera senast den 15 januari förtjänstfulla medlemmar till Svenska Brukshundklubbens förtjänstmedalj, organisationens finaste utmärkelse.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund Assistanshund

 • FS-sammanträde nr 1 2019

  Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse genomför årets första sammanträde den 25 januari 2019.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund Assistanshund

 • Organisationskonferens 2019

  Svenska Brukshundklubbens organisationskonferens 2019 äger rum den 25–27 januari på Scandic Star Sollentuna Hotel.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund Assistanshund

Februari, 2019

 • Utbildning SBK-instruktör friskvård

  Är du SBK-instruktör och vill inrikta dig mot friskvård? Då är detta utbildningen för dig!

  Publicerat i: Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Assistanshund

 • Svenska Kennelklubbens Specialklubbskonferens 2019

  Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse kommer att delta på Svenska Kennelklubbens Specialklubbskonferens 2019.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund Assistanshund

 • Ärenden till FS-sammanträde nr 2 2019

  Sista inlämningsdag för ärenden till Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelses sammanträde den 1 mars 2019 är fredagen den 15 februari.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund Assistanshund

 • Sista dag för ansökan om stipendium

  Sista dag för ansökan om stipendium ur Svenska Brukshundklubbens minnesfond är den 28 februari (för vårens ansökningsomgång).

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund Assistanshund

Mars, 2019

 • Period med restriktioner för lösa hundar börjar

  Under tiden 1 mars till 20 augusti ska hundar inte springa lösa där det kan finnas vilt. Under resten av året ska hundar hållas under uppsikt och förhindras från att driva eller förfölja vilt.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund Assistanshund

 • Valberedningens förslag

  Svenska Brukshundklubbens valberedning ska till den 1 mars lämna förslag på lämpliga kandidater till förbundsstyrelsen, vilka ska väljas på kongressen.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund Assistanshund

 • FS-sammanträde nr 2 2019

  Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse genomför årets andra sammanträde den 1 mars 2019.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund Assistanshund

 • Ärenden till FS-sammanträde nr 3 2019

  Sista inlämningsdag för ärenden till Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelses sammanträde den 10 april 2019 är onsdagen den 27 mars.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund Assistanshund

April, 2019

 • FS-sammanträde nr 3 2019

  Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse genomför årets tredje sammanträde den 10 april 2019.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund Assistanshund

Maj, 2019

 • Ärenden till FS-sammanträde nr 4 2019

  Sista inlämningsdag för ärenden till Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelses sammanträde den 17 maj 2019 är fredagen den 3 maj.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund Assistanshund

 • Domaraspiranter - teoretiska prov 2019

  Teoretiska prov arrangeras för blivande domare i lydnadsklass, bruks- och IGP-prov (IPO).

  Men just detta datum är det endast IGP-domare (IPO) som skriver sitt teoretiska prov.

  Publicerat i: Prov & tävling

 • FS-sammanträde nr 4 2019

  Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse genomför årets fjärde sammanträde den 17 maj 2019.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund Assistanshund

 • Kongress 2019

  Svenska Brukshundklubbens högst beslutande organ, kongressen, genomförs 2019 den 18-19 maj.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund Assistanshund

 • FS-sammanträde nr 5 2019

  Den nyvalda förbundsstyrelsen genomför sitt konstituerande sammanträde den 19 maj 2019.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund Assistanshund

 • Ärenden till FS-sammanträde nr 6 2019

  Sista inlämningsdag för ärenden till Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelses sammanträde den 7-8 juni 2019 är fredagen den 24 maj.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund Assistanshund

Juni, 2019

 • FS-sammanträde nr 6 2019

  Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse genomför årets sjätte sammanträde den 7–8 juni 2019.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund Assistanshund

 • Ärenden till FS-sammanträde nr 7 2019

  Sista inlämningsdag för ärenden till Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelses sammanträde den 10 juli 2019 är onsdagen den 26 juni.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund Assistanshund

Juli, 2019

 • FS-sammanträde nr 7 2019

  Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse genomför årets sjunde sammanträde den 10 juli 2019.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund Assistanshund

Augusti, 2019

 • Ärenden till FS-sammanträde nr 8 2019

  Sista inlämningsdag för ärenden till Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelses sammanträde den 23–24 augusti 2019 är fredagen den 9 augusti.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund Assistanshund

 • Period med restriktioner för lösa hundar slutar

  Från den 1 mars till den 20 augusti varje år råder restriktioner för lösa hundar i skog och mark, den sk. hundförbudstiden.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund Assistanshund

 • FS-sammanträde nr 8 2019

  Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse genomför årets åttonde sammanträde den 23–24 augusti 2019.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund Assistanshund

 • Sista dag för ansökan om stipendium

  Sista dag för ansökan om stipendium ur Svenska Brukshundklubbens minnesfond är den 31 augusti (för höstens ansökningsomgång).

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund Assistanshund

September, 2019

 • Ärenden till FS-sammanträde nr 9 2019

  Sista inlämningsdag för ärenden till Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelses sammanträde den 4 oktober 2019 är fredagen den 20 september.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund Assistanshund

 • Kennelfullmäktige 2019

  Kennelfullmäktige (KF) är Svenska Kennelklubbens riksdag och hålls vartannat år. Svenska Brukshundklubben deltar aktivt på Kennelfullmäktige med ett antal delegater.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund Assistanshund

Oktober, 2019

 • FS-sammanträde nr 9 2019

  Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse genomför årets nionde sammanträde den 4–6 oktober 2019.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund Assistanshund

 • Utbildning SBK-instruktör friskvård

  Är du SBK-instruktör och vill inrikta dig mot friskvård? Då är detta utbildningen för dig!

  Publicerat i: Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Assistanshund

 • Ärenden till FS-sammanträde nr 10 2019

  Sista inlämningsdag för ärenden till Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelses sammanträde den 6 november 2019 är onsdagen den 23 oktober.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund Assistanshund

November, 2019

 • FS-sammanträde nr 10 2019

  Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse genomför årets tionde sammanträde den 6 november 2019.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund Assistanshund

 • Ärenden till FS-sammanträde nr 11 2019

  Sista inlämningsdag för ärenden till Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelses sammanträde den 29 november 2019 är fredagen den 15 november.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund Assistanshund

 • FS-sammanträde nr 11 2019

  Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse genomför årets elfte sammanträde den 29 november till den 1 december 2019.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund Assistanshund

December, 2019