Tolkning av etiska policyn

På förekommen anledning har utskottet för prov och tävling diskuterat tolkning av punkten "hund som funktionär tränat".

En policy tolkas av medlemmarna och av funktionärer. Vad som är rätt tolkning kan diskuteras. Vem som har tolkningsföreträde kan också diskuteras. Utskottet har i efterhand insett att den tolkning som skickades ut inte är gynnsam för medlemmarna och utskottet har därför föreslagit FS att den etiska policyn genomgår en översyn.

Vi vill tacka alla medlemmar som uppmärksammat oss på detta. Vi har vidare förtroende att alla domare förvaltar sitt domaruppdrag på ett klokt och ansvarsfullt sätt, oavsett om det finns en policy eller inte.

För frågor maila till Helén Wallman:
helen.wallman@brukshundklubben.se