Kriterier för mentalbanor

När Svenska Brukshundklubben genomför mentalbeskrivningar är det viktigt att banorna är likvärdiga. Nu finns det kriterier för MH-banor.

För att SBK ska kunna bedriva mentaltestverksamhet på ett bra sätt med likvärdiga förhållanden för alla deltagande hundar, beslutade FS den 4 mars efter ett förslag från Utskottet för avel och hälsa att de mentalbanor som används inom SBK ska uppfylla följande kriterier:

  • Banans "plats" ska vara öppen och lätt tillgänglig för allmänheten
  • Banan ska vara väl utmärkt på klubbens hemsida med adress och koordinater
  • Besökare ska enkelt kunna hitta till platsen
  • Aktuell beskrivnings- eller testdag bör platsen även vara tydligt utmärkt med skylt eller annan väl synlig markering.

Det är också önskvärt att det finns tillgång till toalett, parkeringsplatser och en skyddad plats för funktionärer för fika och administration av protokoll.

Detta ska börja gälla från den 1 juli 2016.