Krav på ett utbildningsavtal inför GU-F

Publicerat i: Tjänstehund

Enligt beslut från HKV PROD FRIV så krävs från och med 1/1 2017 ett utbildningsavtal för antagning till GU-F.

Då antagning till GU-F sker senast 6 veckor före kursstart är det viktigt att den frivilligorganisation som står som arrangör så fort som möjligt får information om när ett utbildningsavtal är klart.

Endast de med utbildningsavtal kommer att erbjudas en plats vid GU-F, övriga blir reserver i avvaktan på avtal.

Ansökan till GU-F (fr o m 2017 kan kopia på utbildningsplanen användas som ansökningsblankett om den är korrekt och fullständigt ifylld) skickas tillsammans med en kopia på utbildningsavtalet till SBK:s kansli. Kansliet kontrollerar medlemskap och skickar därefter ansökan till kursanordnande organisation.