Funktionskontroll patrullhund Hv

Publicerat i: Tjänstehund

Beslut om fastställande av funktionskontroll patrullhund Hv redovisades under tjänstehunds utbildningsdagar av Rikshemvärnsavdelningens representant Carola Nordlund. Här finns beslutet samt riktlinjer, anvisningar m m att läsa.

Beslut om fastställande av funktionskontroll patrullhund Hv (PDF-dokument, 62 kB)

Bilaga 1 funktionskontroll patrullhund Hv - funktionskontroll med riktlinjer och anvisningar (PDF-dokument, 528 kB)

Bilaga 2 funktionskontroll patrullhund Hv - funktionskontroll med bedömningskriterier och protokoll (PDF-dokument, 191 kB)