Förändringar i Svenska Brukshundklubbens utskottsorganisation

Med anledning av kongressens val av ny förbundsstyrelse har styrelsen utsett nya utskottssammankallande i flera utskott.

Förbundsstyrelsens organisation består av sex utskott. Dessa utskott har av förbundsstyrelsen delegerat ansvar för olika verksamhetsområden. En förbundsstyrelsemedlem utses till sammankallande i respektive utskott och på så sätt finns en tydlig förankring i beslutsprocesserna.

Utskottet består i sin tur av en rad sammankallande ur olika verksamhetsgrupper knutna till utskottets verksamhet. Dessa arbetar kontinuerligt med verksamhetsspecifika frågor i samråd med utskottet. De som ingår i utskottet utses av utskottssammankallande, men byts inte nödvändigtvis ut då en ny utskottssammankallande tillträder.

För att sammankallande ska ha stöd och att förankringen ut i organisationen ska bli ännu starkare finns ytterligare en representant från FS i tre av utskotten.

Såhär ser den nya fördelningen av utskottssammankallande ut:

Verkställande utskottet – Rolf Weiffert (oför.)
Utskottet för avel och hälsa – Kirsten Wretstrand (oför.), Anneli Hultman
Utskottet för hundägarutbildning – Arne Jonsson (oför.), Stefan Dahlhielm
Utskottet för organisation – Anders Dahlstedt
Utskottet för prov och tävling – Anders Östling, Hampus Stavem
Utskottet för samhällsnytta – Piia Nora

Mer information om de olika utskottens sammansättningar och uppdrag finns på www.brukshundklubben.se/funktionar.