Räddningshundkurser hösten 2017

Publicerat i: Tjänstehund

Nu är det klart att det kommer starta tre nya räddningshundkurser i höst! Kurserna kommer arrangeras i Småland, Skaraborg och Skåne. Anmäl ditt intresse!

Vi kommer samla alla intresserade en helg efter semestern, trolig plats är räddningsskolan i Revinge. Där kommer vi informera och titta på era hundar.

Några av räddningshundens uppgifter är att bland rasmassor söka upp och markera personer som begravts i rasområden. Räddningsarbetet ställer stora krav på att hunden accepterar besvärliga miljöer med bl a lösa underlag, höga höjder, rök, buller och eld. Hunden tränas att söka av stora områden för att känna personvittring och att markera instängda personer.

Många raser är lämpliga som tjänstehundar, även många blandrashundar. Det är egentligen inte rasen som avgör utan individens egenskaper. Hundarna måste vara arbetsvilliga, ha bra "motor" och en tydlig "on/off-knapp".

Hör av dig till Thomas Ericsson, räddningshundombud i södra Sverige, via e-post ericson@vmomail.se om du är intresserad av att gå kurs och vill veta mer!

Mer information om räddningshundar finns också att läsa på hemsidan.