Svenska Brukshundklubbens nya grafiska profil

Då efterfrågan ökat på gemensam grafisk profil för Brukshundklubben lanserar Svenska Brukshundklubben en ny grafisk profil.

Bakgrund

I organisationen efterfrågas nu en gemensam profil i mycket större utsträckning än tidigare. Beställningar på SBK-logotyp med klubbtillägget har ökat och även på gemensam profil på webb, mallar för marknadsföring osv. Då förbundets grafiska profil varit likadan sedan 2007 och till viss del kritiserad, ansåg vi att tiden var inne att förnya grafiska profilen innan arbetet med gemensam profil för hela organisationen satte fart.

2015 fick därför förbundskansliet i uppdrag av förbundsstyrelsen att ta fram en ny grafisk profil och man avsatte en budget för detta om 50 000 kr. Kansliet anlitade en byrå som på ett professionellt sett jobbat fram en ny grafisk profil i samarbete med kansliets kommunikationsansvarig.

Renodling av logotyp

Under en längre tid har det funnits önskemål på att modernisera Svenska Brukshundklubbens logotyp. 1951 beslutade man senast om en ny logotyp och 1981 renodlades den. Den är väldigt detaljerad och har alltid varit kostsam att trycka och brodera. Inom ramen för budgeten för den grafiska profilen valde byrån och kansliet att presentera ett förslag på renodlad logotyp för förbundsstyrelsen. Då förändringar i logotypen tidigare varit uppe på kongressen (1981), lade förbundsstyrelsen den som förslag till kongressen 2017, där den bifölls.

Implementering centralt

Planen för implementering av den nya grafiska profilen är att fasa ut den tidigare profilen under en period så det inte tillkommer kostnader. Det innebär att vi behåller material med den tidigare profilen tills det tar slut, och tillverkar då material med den nya profilen. Vi räknar med att det tar cirka ett år för utfasning centralt. På så sätt tillkommer det inga kostnader som vi inte skulle ha haft ändå. På de material som kräver ett nytt verktyg såsom prägling av medaljer, tillkommer en tillverkningskostnad. Förbundet tar också fram en grafisk manual som beskriver hur den nya profilen ska användas. Den fungerar som stöd så att profilen följs och underlättar arbetet för nya i styrelser samt i dialog med tryckeriet och samarbetspartners.

Implementering regionalt och lokalt

På kongressen beslutade man att förbundsstyrelsen ska verka för att hela organisationen använder den nya profilen, vilket är positivt för att stärka Brukshundklubbens varumärke. Förbundets målsättning är att detta ska genomföras utan tillkomna kostnader för distrikt och klubbar och baseras på en frivillighet. Även för distrikt- och klubbnivå bör därför den tidigare profilen fasas ut.

Förbundet kommer att ta fram digitala filer på logotypen kostnadsfritt till samtliga distrikt och lokalklubbar som är intresserade och förbundet hade veckan efter kongressen fått in ett 20-tal förfrågningar. Gällande SBK:s rasklubbar kommer förbundet hjälpa till att ta fram logotyper med den egna rasen i mitten – även det utan kostnad.

Jubileumslogotyp 2018

Under hösten 2017 kommer vi att börja använda den jubileumslogotyp som är framtagen med anledning av 100-årsfirandet 2018.

Logotypen för 100 års-jubileet är enligt den tidigare utformningen. Den får sätta punkt för SBK:s första hundra år då logotypen haft samma utförande de senaste 35 åren. Den renodlade versionen får markera en nystart på en ny era och ett nytt sekel för klubben.