Reflektion efter Brukshundklubbens deltagande vid Kennelfullmäktige 2017

Publicerat i: Organisation, Prov & tävling, Hundägarutbildning, Avel & hälsa, Tjänstehund

Delegater från Svenska Brukshundklubben (SBK) deltog i helgen på Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige (KF). Det är Kennelklubbsorganisationens högst beslutande organ som hålls vartannat år.

Vi var totalt åtta delegater från SBK och vi hade 15 röster av totalt 168 röster, på lördagens röstlängd. Fler av oss som deltog var på KF för första gången, inklusive jag själv.

KF skiljer sig inte nämnvärt från vår egen kongress, förutom att det finns fler delegater och dessa kommer från alla andra specialklubbar (SBK är den största), alla länsklubbar samt verksamhetsklubbar och direktanslutna rasklubbar. Mycket hundfolk med olika intresse med andra ord.

Precis som på kongressen väljs en ordförande och för centralstyrelsen (CS) blev Pekka Olsson enhälligt omvald.

Viktiga frågor i år var organisationsutredningen där CS har föreslagit en rad åtgärder som rör fem olika områden. Området som hanterade hur vi alla skulle inkorporera den privata sektorn fick återremiss till KF 2019. Här var Rolf Weiffert upp och talade för att det krävs en utredning av konsekvenserna och detta fick ett kraftigt stöd bland de flesta delegater. Övriga punkter gick igenom med smärre (men viktiga) justeringar av språket samt ordval.

HD-frågan var en annan viktig fråga där både en kommande stor utredning skulle klubbas igenom, samt att SBK tillsammans med Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK) lämnat in fem motioner som handlade om HD/ED utifrån mer öppenhet och bättre transparens. Det är viktigt att SBK är med och driver för oss viktiga frågor och gärna tillsammans med andra specialklubbar. Av alla hundar som röntgas årligen står SBK och SSRK tillsammans för nästan 50 procent.

Motionerna, som alla fick bifall, vissa t.o.m. med 100 procent, handlade om:

  • redovisning av båda resultaten för HD/ED på hunddata (t.ex. A/A, A/B vid HD)
  • ägarna ska upplysas om ifall ens hund har grad C p.g.a. ledslapphet
  • byte av omläsare ska ske vid omröntgen
  • redovisning av kvalitetssäkring av avläsare ska ske
  • årlig redovisning av antal omröntgade samt antal överklagningar till nordiska panelen, per ras/specialklubb ska ske.

Som deltagare i utredningen av HD utsågs en bred arbetsgrupp där John Örvill kommer att vara SBK:s representant.

Efter en hel helg med spännande med viktiga frågor landar vi alla i vardagen igen där förbundsstyrelsen och avel och hälsa, fortsätter att driva viktiga frågor för våra bruksraser.

Kirsten Wretstrand
Förbundsstyrelsen
Sammankallande i utskottet för avel och hälsa