Arbeta i ny klubb

Varmt välkommen som ny klubb eller ny klubbfunktionär inom Svenska Brukshundklubben.

Här har vi försökt samla nyttig information och länkar som kan vara bra att ha i uppstarten av en ny klubb eller om många i styrelsen är nya inom Svenska Brukshundklubben och föreningslivet.

Förening

Information

 • SBK-info - Svenska Brukshundklubbens nyhetsbrev
 • SBK-shopen - försäljning av bl.a kursböcker och förbundets förlagsartiklar
 • Anvisningar för Brukshundklubbens organisationsmärke
 • Banners och information från förbundet att använda på den egna hemsidan mm
 • Grafisk profil - och egen logotyp
 • Infomaterial

Ekonomi och medlemsregister

 • Egen juridisk person
 • Bokföringsprogram
 • Kassörssystemet
 • Medlemssystemet - inrapportering av medlemmar
 • Utse webbkassör för administration i medlemssystemet
 • Rutin för inrapportering av styrelsefunktionärer
 • Information om medlemsavgifter. Förbundsavgift/lokalavgift, den som syns och som ska rapporteras in i medlemssystemet är den lokala avgiften. Denna ska årsmötet besluta om varje år, för att därefter rapporteras in i systemet

Verksamheter

 • Hur och när man ansöker och rapporterar in klubbens tävlingar inkl info om stambokföringsavgifter
 • Online-anmälan
 • SBK Tävling