Kassör i klubb eller distrikt

Som kassör inom Svenska Brukshundklubben arbetar du med klubbens eller distriktets kassa bland annat. Du ansvarar för att det arbetet sker enligt gällande krav och lagar.

För dig som kassör

Som kassör i klubb eller distrikt hittar du mycket av det du behöver här på webbplatsen. Här är några länkar som är extra användbara:

Registrera nya medlemmar

Första året en medlem går med i er klubb anmäler och betalar personen direkt till er. När du fått in betaltningen är det din uppgift att meddela klubbens medlemsansvariga att registrera medlemmen i vårt medlemsregister, Medlem online. Det är först då medlemmen får sitt medlemnummer och kan skriva ut sitt medlemsbevis, är försäkrad och får Brukshunden. Det är också först då som ni kan tillgodogöra er personen som er medlem.

Medlemmars avgift andra året

Under förutsättning att medlemsansvarig på klubben registrerar in era nya medlemmar i Medlem online, kommer förbundet att automatiskt skicka ut en förnyelseavi från och med år två.

Inför årsbokslut och kontrolluppgifter

Här kommer tips på bra länkar inför årsbokslut och kontrolluppgifter.

Länk till kontrolluppgifter på Skatteverkets hemsida.

Skatteregler för ideella föreningar på Skatteverkets hemsida.

Bokföringsnämndens "Att föra bok": http://www.bfn.se/info/att-fora-bok.aspx

Bokföringsnämndens allmänna råd

Till ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut.

Den 18 november 2010 antog BFN det allmänna rådet BFNAR 2010:1, Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (K1) med tillhörande vägledning. Regelverket ska tillämpas av ideella föreningar och registrerade trossamfund som väljer att upprätta ett förenklat årsbokslut på räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2010.