Ordförande i klubb eller distrikt

Som ordförande inom Svenska Brukshundklubben leder du och ansvarar tillsammans med styrelsen för arbetet i din klubb eller ditt distrikt.

För dig som ordförande

Som ordförande i klubb eller distrikt hittar du mycket av det du behöver här på webbplatsen. Här är några länkar som är extra användbara:

Välkommen som ordförande!

Som ordförande i en av Svenska Brukshundklubbens distrikt/rasklubbar/lokalklubbar uppbär du ett av de finaste uppdragen föreningens medlemmar kan ge dig. Medlemmarna har valt just dig att leda och fördela arbetet i din förening.

Vilka övergripande uppgifter som åligger distrikt/rasklubb/lokalklubb finner du i aktuella stadgar samt organisationens mål från föregående kongress. Vilka mål och uppgifter som är aktuella för din lokala/regionala förening finner du i den verksamhetsplan/målbeskrivning som antagits av medlemmarna vid föreningens årsmöte.

Din uppgift som ordförande är att i huvudsak leda och fördela arbetet inom föreningen, att företräda föreningen och medlemmarna både inom och utom organisationen. Till din hjälp har du en vice ordförande, en kassör, en sekreterare, ett antal ledamöter och suppleanter. Tillsammans utgör ni föreningens styrelse och ansvarar gemensamt för föreningens verksamhet. Till sin hjälp utser styrelsen kommittéer, arbetsgrupper eller liknande med uppgifter som styrelsen reglerar i en delegationsordning som beskriver vilka uppgifter och befogenheter respektive kommitté/arbetsgrupp har.

Just i år kan den speciella utmaningen vara flera nya regelverk för prov och tävlingar och Svenska Kennelklubbens organisationsutredning.

Svenska Brukshundklubben fyller 100 år 2018Året präglas också av att vår fantastiska organisation fyller 100 år nästa år! Något som ska firas under hela 2018 på många olika platser i landet! Ta tillfället i akt och inspireras av jubileet under ert verksamhetsår 2018 och var med och fira på vår födelsedag!

För att fira våra 100 år, inbjuds du som ordförande i lokalklubb och rasklubb till kongressen, vårt högsta beslutande organ, den 26 - 27 maj 2018, på Clarion hotell Arlanda. Du får då möjlighet att närvara, ta del av förhandlingar, underhållning och jubileumsmiddag. Inbjudan och mer information kommer i september. Passa på och boka datumet i kalendern redan nu.

Hjälpmedel i ert styrelsearbete

På Svenska Brukshundklubbens sida (www.brukshundklubben.se) finns en hel del hjälpmedel.

På första sidan presenteras sådant som är av allmänintresse och hjälp för att navigera vidare.

För arbetet inom styrelsen hittar du en hel del matnyttigt under menyn "Funktionärssidor/Klubb & organisation". Denna sida har ett antal underavdelningar med mycket matnyttig information. Här hittar du stadgar, Brukshundklubbens vision, mål och uppgift, allmänna tips till styrelsen, olika styr- och policy-dokument, exempel på arbetsuppgifter för de olika typerna av förtroendevalda, föreningsteknisk ordlista, motionsförfarande, information om årsmöten och styrelsens arbete, vägledning till hur kallelse till möte kan ske, förslag på mallar för dagordningar med mera. Du hittar även stadgarna här samt kontaktuppgifter till förbundsstyrelsen.

Varför inte starta upp arbetet i styrelsen med att gå igenom stadgar och våra övriga styrdokument så att den nya styrelsen får en gemensam grund att stå på inför årets utmaningar. Detta kan mycket väl göras som studiecirkel och ni får då chansen att söka bidrag för detta hos Studiefrämjandet.

För mer verksamhetsorienterade uppgifter hittar du dessa under respektive utskott på hemsidan. Du hittar bland annat nyheter, protokoll, regler och anvisningar med mera för den aktuella delen av verksamheten.

Arbetsrummen finns fortfarande kvar och återfinns under "Arbetsrum". Här hittar du ett forum där ni kan skapa ett eget arbetsrum för till exempel styrelsearbetet. Här kan ni ha en anslagstavla, kalender, gemensamma dokument med mera som bara en viss grupp ska ha tillgång till. Den som skapar arbetsrummet kan sedan bjuda in medlemmar och ta bort medlemmar i gruppen. Ett bra gemensamt arbetsverktyg om alla har tillgång till Internet. Denna sida är inloggningsskyddad.

Föreningscoacher – ett stöd i föreningsteknik och styrelsearbete inom SBK

Vi har också våra föreningscoachersom finns över större delen av vårt land. Dessa kan hålla kurs i föreningskunskap och styrelsearbete som är anpassad till Svenska Brukshundklubbens föreningar. De kan även medverka i föreningsutveckling, svara på föreningssupport samt delta vid konflikthantering om det är nödvändigt. Detta är rikstäckande resurser. Håll ögonen öppna för mer information!

Har du ingen föreningscoach i din närhet kan flera SBK distrikt redan idag erbjuda kurs i föreningskunskap. Om inte ditt distrikt har den möjligheten anordnar Studiefrämjandet ofta kurser i allmän föreningskunskap och styrelsearbete. Studiefrämjandet har också en serie ledarskapskurser (L1, L2, L3 osv) som ingår som förkunskapskrav i flera av våra utbildningsplaner. Dessa kurser kan man fördel användas även i andra sammanhang. Kontakta ditt distrikt och/eller ditt regionala/lokala kontor för Studiefrämjandet för mer information. `

Frivillig försvarsorganisation

Vi vill också passa på att lyfta att Svenska Brukshundklubben är en frivillig försvarsorganisation som har i uppdrag av Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att ge våra medlemmar totalförsvarsinformation vid möten på klubbar och i distrikt. Varje kurs som en klubb arrangerar bör också innehålla något om tjänstehund för att påminna medlemmarna om att den verksamheten finns och har ett stort behov av nya patrullhundar och räddningshundar. SBK:s försvarsmaktsombud och räddningshundombud kommer gärna på besök och berättar mer om tjänstehundsverksamheten.

Utskottet för organisation

Hund och laptopUtskottet för organisation har en övergripande roll vad gäller att se över innehåll i utbildningar för föreningskunskap, förtroendemannautbildningar och föreningssupport. Är det något du saknar eller tycker att något bör göras annorlunda, kontakta oss med förslag till förändringar.

Vi hoppas att du kommer att få ett kreativt, spännande och utvecklande år som ordförande i just din förening!

Med bästa lyckönskningar,
Utskottet för organisation och UG föreningssupport

Utskottet för organisation UG föreningssupport
Piia Nora Christer Lundberg