Utskottet för organisation

Här presenteras ledamöter och arbetsgrupper i utskottet för organisation inom Svenska Brukshundklubben.

Ledamöter i utskottet

Anders Dahlstedt
Sammankallande för utskottet
LET Andersson UG stadgar
Rolf-Göran Asplund Målstyrning och kursmaterial
Ragnar Bergståhl UG ledarutveckling, värdegrund
Dag Brück UG etik och policy
Christer Lundberg UG föreningssupport
Helén Wallman Ledamot (from. 2017-12-14)
Ann-Git Rammus
Ledamot administratör/protokollförare

Kontakt på förbundskansliet

Kontakt på förbundskansliet för utskottet är organisationssekreterare.

Grupper under utskottet

UG etik och policy

Dag Brück, sammankallande
Ann Olsson
Staffan Nordin

UG föreningssupport

Christer Lundberg, sammankallande
Ragnar Bergståhl
Anders Dahlstedt

Organisationssekreterare är kontakt på förbundskansliet.

UG ledarutveckling

Ragnar Bergståhl, sammankallande

Utbildningsansvarig är kontakt på förbundskansliet.

UG stadgar

LET Andersson, sammankallande
Anders Dahlstedt
Ola Folkesson

Organisationssekreterare är kontakt på förbundskansliet.

Målstyrning

Rolf-Göran Asplund, resursperson

AG Organisation 2020

Kirsten Silow-Örnberg, sammankallande
Maud Sjölin
Annelie Hultman
Lennart Karlsson
Staffan Thorman

Adjungerad Catrin Fernholm

Organisationssekreterare är kontakt på förbundskansliet.