Arrangör - IPO-R

Här hittar du information och blanketter för arrangörer inom Svenska Brukshundklubbens (SBK) tävlingsgren IPO-R.

Arrangör

Arrangören är den klubb eller distrikt som hanterar IPO-R-provet. Man ansöker om att få arrangera tävling, ordnar med protokoll och resultatlistor, genomför hela tävlingen och rapporterar in resultaten till förbundskansliet.

Rätt att anordna officiella IPO-R-prov har SBK lokalklubbar eller distrikt.

Ansökan om prov

Ansökan om prov i IPO-R kommer att bli möjligt i SBK Tävling under år 2017, men allt tekniskt är inte klart än så tills dess - görs ansökan via separat formulär på SBK hemsida direkt av arrangören. Länk till ansökningsformuläret: http://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/ipo-r/ansokan-om-prov-i-ipo-r/

Tävlingskalendern för IPO-R framställs på SBK hemsida, ända tills allt är klart i SBK Tävling.
Länk till Tävlingskalendern för IPO NS: http://www.brukshundklubben.se/tavlingskalender_ipo_r

Datum för ansökan

År 2018 kan ansökan om prov i IPO-R ske under hela året, dock senast 3 månader innan tävlingsdatum ska provet vara inlagt i SBK Tävling.

Internationella prov

Internationella prov som beviljats av FCI måste genomföras enligt den ansökan som godkänts av FCI. Ändring av datum eller inställd tävling måste omgående meddelas till SBK förbundskansli/FS för vidare befordran till SKK/FCI.

Redovisas inte resultaten, ändras datum eller om provet ställs in utan att man meddelat FCI kommer en avgift att behöva betalas och den kommer att faktureras arrangören.

Resultatredovisning

Resultatlista i ifyllbar pdf för IPO-R finns i högerspalten och får mailas in till: tavling@brukshundklubben.se

Rapportering om oacceptabelt beteende

Hundar som uppvisar ett oacceptabelt beteende genom att visa aggressivitet, göra utfall eller på annat sätt uppträda hotfullt mot människor och/eller andra hundar kan avvisas från området. Domare och funktionär är skyldig att rapportera på särskild blankett till SKK.

Blanketten (PDF-dokument, ) ska finnas tillgänglig vid varje prov.