Provledare - IPO

Här hittar du information och blanketter för provledare inom Svenska Brukshundklubbens tävlingsgren IPO.

Provledare IPO

Som provledare ska du kunna planera, genomföra och resultatredovisa prov i IPO, BSP, BSL, IPO-FH och BH enligt SBK:s gällande regler och bestämmelser.

Bli provledare

Utbildningen arrangeras i distriktets, rasklubbens eller lokalklubbens regi och vänder sig till dig som vill bli auktoriserad provledare inom IPO-prov. Du ska vara medlem i Svenska Brukshundklubben (SBK), bli rekommenderad av din lokalklubb/rasklubb för att få gå utbildningen.