Rapport av gruppmoment

Från och med 2017-01-01 kommer nya regler att införas kring hur rapporteringen av gruppmomenten ska ske. Det är mycket viktigt att både arrangör och domare tar sitt ansvar att rapportera så ingen hund ska behöva bli störd av en annan hund under ett gruppmoment samt för att statistiken kring rapporterade störande hundar ska bli korrekt.

Arrangören är skyldig att rapportera in anledningen till varför de hundar som fått noll i betyg på ett gruppmoment har fått detta. Observera att även tävlingar där ingen hund fått noll poäng på gruppmomenten ska rapporteras så vi vet att statistiken är korrekt. Rapporten görs av tävlingssekreteraren i nedanstående formulär.

Rapport av gruppmoment

Uppgiftslämnare (är alltid tävlingssekreteraren)

Tävlingsuppgifter
Gren Obligatoriskt

Rapport av gruppmoment

Ange antal hundar som fick betyg noll av varje anledning nedan (totalt i alla klasser på tävlingen)