Protokoll & anteckningar

Protokoll och anteckningar från Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling.

Protokoll

Protokoll från utskottsmöten läggs ut på hemsidan när de är justerade. Namnteckningar från justeringsmän etc. finns inte på de utlagda protokollen. De justerade och underskrivna originalen förvaras på förbundskansliet.

2018

Protokoll nr 10/2018, 2018-11-19 (PDF-dokument, 210 kB)

Protokoll nr 9/2018, 2018-10-22 (PDF-dokument, 211 kB)

Protokoll nr 8/2018, 2018-09-24 (PDF-dokument, 223 kB)

Protokoll nr 7/2018, 2018-08-13 (PDF-dokument, 191 kB)

Protokoll nr 6/2018, 2018-06-11 (PDF-dokument, 186 kB)

Protokoll nr 5/2018, 2018-05-14 (PDF-dokument, 193 kB)

Protokoll nr 4/2018, 2018-04-07--08 (PDF-dokument, 177 kB)

Protokoll nr 3/2018, 2018-03-05 (PDF-dokument, 214 kB)

Protokoll nr 2/2018, 2018-02-05 (PDF-dokument, 220 kB)

Protokoll nr 1/2018, 2018-01-26 (PDF-dokument, 171 kB)

2017

Protokoll nr 9/2017, 2017-12-18 (PDF-dokument, 344 kB)

Protokoll nr 8/2017, 2017-11-20 (PDF-dokument, 340 kB)

Protokoll nr 7/2017, 2017-10-16 (PDF-dokument, 347 kB)

Protokoll nr 6/2017, 2017-09-18 (PDF-dokument, 337 kB)

Protokoll nr 5/2017, 2017-08-21 (PDF-dokument, 327 kB)

Protokoll nr 4/2017, 2017-06-12 (PDF-dokument, 335 kB)

Protokoll nr 3/2017, 2017-05-08 (PDF-dokument, 335 kB)

Protokoll nr 2/2017, 2017-04-03 (PDF-dokument, 145 kB)

Protokoll nr 1/2017, 2017-02-13 (PDF-dokument, 334 kB)

2016

Protokoll nr 8/2016, 2016-12-12 (PDF-dokument, 325 kB)

Protokoll nr 7/2016, 2016-11-14 (PDF-dokument, 330 kB)

Protokoll nr 6/2016, 2016-10-10 (PDF-dokument, 331 kB)

Protokoll nr 5/2016, 2016-08-16 (PDF-dokument, 329 kB)

Protokoll nr 4/2016, 2016-06-13 (PDF-dokument, 327 kB)

Protokoll nr 3/2016, 2016-04-09--10 (PDF-dokument, 334 kB)

Protokoll nr 2/2016, 2016-03-14 (PDF-dokument, 337 kB)

Protokoll nr 1/2016, 2016-02-08 (PDF-dokument, 312 kB)

2015

Protokoll nr 10/2015, 2015-12-15 (PDF-dokument, 307 kB)

Protokoll nr 9/2015, 2015-11-16 (PDF-dokument, 305 kB)

Protokoll nr 8, 2015-10-19 (PDF-dokument, 249 kB)

Protokoll nr 7, 2015-09-11 (PDF-dokument, 287 kB)

Protokoll nr 6, 2015-08-18 (PDF-dokument, 173 kB)

Protokoll nr 5, 2015-06-08 (PDF-dokument, 178 kB)

Protokoll nr 4, 2015-04-13 (PDF-dokument, 158 kB)

Protokoll nr 3, 2015-03-16 (PDF-dokument, 228 kB)

Protokoll nr 2, 2015-02-16 (PDF-dokument, 257 kB)

Protokoll nr 1, 2015-01-30 (PDF-dokument, 207 kB)

Anteckningar

Anteckningar från utskottet för prov och tävlings konferenser mm läggas här.

Bruksdomarkonferens

Protokoll från bruksdomarkonferensen 2017 (PDF-dokument, 619 kB)

Lydnadsdomarkonferens

Tidigare minnesanteckningar borttagna på grund av otydliga formuleringar.

IPO konferens

Protokoll från IPO-domarkonferensen 2017 (PDF-dokument, 188 kB)