Arrangör DM & FMM

Att arrangera ett Försvarsmaktsmästerskap eller distriktsmästerskap för patrullhundar är en möjlighet att få använda sin kreativitet och sina kontakter för att göra ett kul arrangemang!

Mer information

Kontakta försvarsmaktsgruppen om din klubb eller distrikt är intresserad av att vara arrangör av FMM.

Kontakta också gärna föregående års arrangör för mer information och bra tips.

Checklista FMM

När ett distrikt eller en klubb har åtagit sig att arrangera ett Försvarsmaktsmästerskap för patrullhundar skickar kansliet en checklista med allt som ska göras.