Räddningshund

Regler, protokoll och övriga blanketter som används vid utbildning av ekipage och funktionärer finns här. MSB:s krav och riktlinjer finns också samlade i ett antal dokument.

Regler och anvisningar

Regler för räddningshundprov (PDF-dokument, 485 kB)
(Gäller fr o m 2017-01-01)

Regler för sjöräddningshundprov (PDF-dokument, 211 kB)
(Gäller fr o m 2017-01-01)

Anvisningar lydnadsprov (PDF-dokument, 343 kB)

Protokoll och blanketter

Anmälan räddningshundkurs (PDF-dokument, 382 kB)

Anmälan delprov 1 (PDF-dokument, 401 kB)

Anmälan delprov 2 (PDF-dokument, 228 kB)

Anmälan slutprov (PDF-dokument, 229 kB)

Anmälan RHFU (PDF-dokument, 199 kB)

Anmälan till prov för sjöräddningshund (PDF-dokument, 139 kB)

Arbetsgivarintyg räddningshund (PDF-dokument, 141 kB)

Arbetsgivarintyg sjöräddningshund (PDF-dokument, 255 kB)

Förbehåll RHFU och MRT (PDF-dokument, 174 kB)

Hälsodeklaration för hundförare (PDF-dokument, 92 kB)

Intyg MH (PDF-dokument, 40 kB)

Protokoll inträdesprov räddningshund och sjöräddningshund (PDF-dokument, 704 kB)

Protokoll delprov 1 räddningshund och sjöräddningshund (PDF-dokument, 713 kB)

Protokoll delprov 2, certifikatprov och funktionskontroll räddningshund
Uppdaterat 2017-05-13

Protokoll delprov 2 sjöräddningshund (PDF-dokument, 194 kB)

Protokoll delprov 3 sjöräddningshund (PDF-dokument, 153 kB)

Protokoll certifikatprov sjöräddningshund (PDF-dokument, 155 kB)

Protokoll lydnadsprov (PDF-dokument, 48 kB)

Protokoll RHFU (PDF-dokument, 209 kB)

Protokoll funktionskontroll sjöräddningshund (PDF-dokument, 41 kB)

Protokoll RI (PDF-dokument, 311 kB)

Resultatlista räddningshundprov (PDF-dokument, 587 kB)

Skadeanmälan hund vid övningar/kurser/prov (PDF-dokument, 140 kB)

Utvärdering central kurs (PDF-dokument, 156 kB)

INSARAG

Mission Readiness Evaluation

MRT utförande och bedömning (PDF-dokument, 1,7 MB)

MSB:s och SBK:s kriterier och riktlinjer

MSB försörjning av räddningshundar (PDF-dokument, 322 kB)

SBK kriterier grundutbildning (PDF-dokument, 170 kB)Uppdaterat 2016-02-17

SBK kriterier RHFU (PDF-dokument, 126 kB)
Uppdaterat 2016-02-17

SBK kriterier för RI-träning, MRT och SWIFT (PDF-dokument, 182 kB)Uppdaterat 2016-02-17

MSB riktlinjer för internationella ekipage (PDF-dokument, 189 kB)

MSB räddningshunden ett viktigt hjälpmedel för att rädda liv (PDF-dokument, 312 kB)

MSB vaccinering räddningshund (PDF-dokument, 88 kB)
Uppdaterat 2015-01-31