Räddningshund

Regler, protokoll och övriga blanketter som används vid utbildning av ekipage och funktionärer finns här. MSB:s krav och riktlinjer finns också samlade i ett antal dokument.

Regler och anvisningar

Regler för räddningshundprov (PDF-dokument, 485 kB)
(Gäller fr o m 2017-01-01)

Regler för sjöräddningshundprov (PDF-dokument, 211 kB)
(Gäller fr o m 2019-01-01)

Anvisningar lydnadsprov (PDF-dokument, 343 kB)

Kursplaner

Kursplan räddningshundkurs (PDF-dokument, 148 kB)

Kursplan sjöräddningshundkurs (PDF-dokument, 148 kB)

Blanketter

Anmälan räddningshundkurs (PDF-dokument, 382 kB)

Anmälan delprov 1 (PDF-dokument, 401 kB)

Anmälan delprov 2 (PDF-dokument, 228 kB)

Anmälan slutprov (PDF-dokument, 229 kB)

Anmälan till prov för sjöräddningshund (PDF-dokument, 139 kB)

Arbetsgivarintyg räddningshund
(publiceras inom kort här)

Arbetsgivarintyg sjöräddningshund (PDF-dokument, 255 kB)

Hälsodeklaration för hundförare (PDF-dokument, 92 kB)

Intyg MH (eller BPH) (PDF-dokument, 40 kB)

Skadeanmälan hund vid övningar/kurser/prov (PDF-dokument, 140 kB)

Utvärdering central kurs (PDF-dokument, 156 kB)

Protokoll

Protokoll inträdesprov räddningshund och sjöräddningshund (PDF-dokument, 704 kB)

Protokoll delprov 1 räddningshund och sjöräddningshund (PDF-dokument, 713 kB)

Protokoll delprov 2, certifikatprov och funktionskontroll räddningshund
Uppdaterat 2017-05-13

Protokoll delprov 2 sjöräddningshund (PDF-dokument, 194 kB)

Protokoll delprov 3 sjöräddningshund (PDF-dokument, 153 kB)

Protokoll certifikatprov sjöräddningshund (PDF-dokument, 155 kB)

Protokoll RHFU (PDF-dokument, 209 kB)

Protokoll lydnadsprov (PDF-dokument, 48 kB)

Protokoll funktionskontroll sjöräddningshund (PDF-dokument, 41 kB)

Resultatlista räddningshundprov (PDF-dokument, 587 kB)

Styrdokument

Grundutbildning (PDF-dokument, 190 kB)
(Gäller fr o m 2018-02-21)

Fortsatt träning – NRT – MSB-styrka (PDF-dokument, 241 kB)
(Gäller fr o m 2018-02-21)

MSB räddningshunden ett viktigt hjälpmedel för att rädda liv (PDF-dokument, 312 kB)

Räddningshundförarutbildning (PDF-dokument, 191 kB)
(Gäller fr o m 2018-02-21)

Styrkeprov och samarbetsövning under grundutbildning och NRT (PDF-dokument, 283 kB) (Gäller fr o m 2018-02-21)