Utskottet för samhällsnytta

Utskottet för samhällsnytta inom Svenska Brukshundklubben arbetar med tjänstehundfrågor. Här presenteras utskottets ledamöter och arbetsgrupper.

Ledamöter i utskottet

Piia Nora sammankallande
Vakant patrullhund
Ingrid Jansson räddningshund

Kontakt på förbundskansliet

Kontakt på förbundskansliet för utskottet är handläggaren för tjänstehund.

Utskottets organisation

Ny utskottsorganisation beslutad av FS i mars 2018 för utskottet för samhällsnytta (PDF-dokument, 64 kB)

Utskottet ansvarar för

 • Att fastställa utbildningsplaner och bestämmelser gällande utbildning och prov patrullhund- och räddningshundar
 • Utbildning och examination av aktuella funktionärskategorier som fastställs av Försvarsmakten (FM)
 • Uttagning, utbildning och prov av patrullhund- och räddningshundar
 • Information om tjänstehunden i samhället
 • Rekrytering av medlemmar till avtalsutbildning
 • Information och rekrytering av ungdomar till tjänstehundsverksamheten
 • Tillämpningen av fastställda regler och anvisningar för SM/DM för tjänstehundar
 • Förbundstävlingar såsom SM för tjänstehundar
 • Utveckla former för arbetsprov
 • Etablera Brukshundklubben som den självklara samarbetspartnern för utbildning av samhällsnyttiga hundar
 • Aktivt arbeta för att hitta nya områden där hunden kan vara samhällsnyttig
 • Utbildning och examination av aktuella funktionärskategorier för
  tjänstehundsverksamheten