Utskottet för samhällsnytta

Utskottet för samhällsnytta inom Svenska Brukshundklubben arbetar med tjänstehundfrågor. Här presenteras utskottets ledamöter och arbetsgrupper.

Ledamöter i utskottet

Piia Nora sammankallande
Vakant försvarsmaktsgruppen
Ingrid Jansson räddningshundgruppen

Kontakt på förbundskansliet

Kontakt på förbundskansliet för utskottet är handläggaren för tjänstehund.

Utskottets grupper

Försvarsmaktsgruppen

Vakant, sammankallande
Carola Nilsson
Maria Andersson
Petra Gustavsson
Josefin Forsberg
Tony Rannebjer
Siw Rüdén, adjungerad
Marianne Dahlin, adjungerad

Räddningshundgruppen

Ingrid Jansson, sammankallande
Christina Johansson
Anette Stierna
Gullvi Gullander
Felicia Ljunggren

Utskottet ansvarar för

 • Att fastställa utbildningsplaner och bestämmelser gällande utbildning och prov patrullhund- och räddningshundar
 • Utbildning och examination av aktuella funktionärskategorier som fastställs av Försvarsmakten (FM)
 • Uttagning, utbildning och prov av patrullhund- och räddningshundar
 • Information om tjänstehunden i samhället
 • Rekrytering av medlemmar till avtalsutbildning
 • Information och rekrytering av ungdomar till tjänstehundsverksamheten
 • Tillämpningen av fastställda regler och anvisningar för SM/DM för tjänstehundar
 • Förbundstävlingar såsom SM för tjänstehundar
 • Utveckla former för arbetsprov
 • Etablera Brukshundklubben som den självklara samarbetspartnern för utbildning av samhällsnyttiga hundar
 • Aktivt arbeta för att hitta nya områden där hunden kan vara samhällsnyttig
 • Utbildning och examination av aktuella funktionärskategorier för
  tjänstehundsverksamheten