Utskottsgruppernas minnesanteckningar

Här finns försvarsmaktsgruppens och räddningshundgruppens minnesanteckningar för innevarande år.

Eventuella beslut som grupperna fattat vid sina möten kan komma att ändras vid nästkommande utskottsmöte, när besluten fastställs.

Försvarsmaktsgruppen

2017

Minnesanteckningar nr 1 (PDF-dokument, 632 kB)

Minnesanteckningar nr 2 (PDF-dokument, 435 kB)

Minnesanteckningar nr 3 (PDF-dokument, 705 kB)

Minnesanteckningar nr 4 (PDF-dokument, 464 kB)

Minnesanteckningar arbetsmöte i april (PDF-dokument, 282 kB)

Minnesanteckningar nr 5 (PDF-dokument, 538 kB)

Minnesanteckningar nr 6 (PDF-dokument, 284 kB)

Minnesanteckningar nr 7 (PDF-dokument, 298 kB)

Minnesanteckningar nr 8 (PDF-dokument, 299 kB)

Minnesanteckningar nr 9 (PDF-dokument, 299 kB)

Minnesanteckningar nr 10 (PDF-dokument, 296 kB)

Räddningshundgruppen

2017

Minnesanteckningar nr 1 (PDF-dokument, 1,1 MB)

Minnesanteckningar nr 2 (PDF-dokument, 766 kB)

Minnesanteckningar nr 3 (PDF-dokument, 887 kB)

Minnesanteckningar nr 4 (PDF-dokument, 1,0 MB)

Minnesanteckningar nr 5 (PDF-dokument, 1,0 MB)

Minnesanteckningar nr 6  (PDF-dokument, 1,5 MB)