Australian shepherd

En australian shepherd är en lyhörd och arbetsvillig hund som kräver en engagerad förare. Den är i grunden en vall- och boskapshund, men passar för många olika aktiviteter. En frisk ras som i regel lever länge.

Ursprung

Trots rasens namn anses inte Australien vara den viktigaste ursprungsregionen, utan även Centraleuropa, de brittiska öarna och olika delar av USA anses ha varit delaktiga. För att få den allsidiga hund man behövde avlades det på vallningsförmåga, vaktinstinkt samt förmåga att lösa problem och arbeta självständigt.

Australian shepherds egenskaper

Rasen är en intelligent och mångsidig arbetshund. Detta innebär att den är lättlärd, lyhörd och reagerar snabbt. Den ska vara medelstor, välbalanserad och med en kroppsbyggnad som ger den uthållighet, smidighet och styrka.

Lämpliga aktiviteter för rasen

Rasegenskaperna gör att hunden används bl.a. i vallning, bruksarbete, lydnad, agility, freestyle och som tjänstehund. Dessa hundar är ofta långlivade och kan bli tolv år och äldre.

Sjukdomar

Australian shepherd är en frisk ras.

Avelsarbete

Rasklubben strävar efter att australian shepherds ska ha en god hälsa som möjliggör ett långt liv utan hälsostörningar. Konkreta mål är att utveckla rasens funktion som vall- och brukshund, bibehålla dess rastypiska mentalitet samt en sund och funktionell exteriör.

Antal hundar i Sverige

Rasen kom till Sverige 1990, men blev inte godkänd av Svenska Kennelklubben (SKK) förrän 1993. Cirka 350 australian shepherds registreras i Sverige varje år. Rasen är växande.