Anmälan MT2017

Här kan du läsa hur man gör om man vill hitta och anmäla sig till Svenska Brukshundklubbens nya mentaltest - MT2017.

MT2017 arrangerades under 2017 på fem banor fördelade över landet: Timrå Brukshundklubb, Schäferhundklubben Uddevalla, Schäferhundklubben Romelanda, Vallentuna Brukshundklubb och Tollarps Brukshundklubb.

Vi kommer att lägga ut datum och platser för de MT2017 som arrangeras under 2018 så fort det är klart.

Anmälan sker via arrangörernas hemsidor, länkar:

Timrå Brukshundklubb
Schäferhundklubben Uddevalla
Schäferhundklubben Romelanda
Vallentuna Brukshundklubb
Tollarps Brukshundklubb
Skellefteå Brukshundklubb

Anmälningsavgift

Anmälningsavgiften till ett MT2017 är från 2018 densamma som för MT2007, dvs. 600 kr. Anmälningsavgiften till MT2017 betalas in till det bank- eller postgironummer som finns på arrangörernas hemsidor.

Följande datum arrangeras MT2017 under 2018:

Timrå Brukshundklubb
22 april
26 maj
16 juni
7 juli
25 augusti
30 september
20 oktober

Schäferhundklubben Romelanda
14 mars
15 mars
16 mars

Tollarps Brukshundklubb
15 april
22 april
6 maj
9 september
7 oktober

Skellefteå Brukshundklubb
26 maj
15 september