Anmälningsavgifter

Anmälningsavgifter för Svenska Brukshundklubbens arrangemang som till exempel prov, tävlingar och utställningar.

Eventuellt inomhustillägg

För samtliga prov- och tävlingsformer gäller att arrangören kan ta ut ett inomhustillägg upp till 25 kr i de fall man bedömer att arrangemanget kan genomföras inomhus.

Klasser markerade med *

I klasser och mästerskap markerade med * ingår en administrativ avgift på 20 kr som arrangören kan räkna av vid de tillfällen återbetalning av startavgift görs direkt från arrangören. Vid de tillfällen återbetalning görs via SBK Tävling har arrangören inte rätt att utta någon administrativ avgift.

För avgifter gällande agility hänvisas till Svenska Agilityklubben

Lydnad Anmälningsavgift
Startklass* 200 kr (150 kr från 1 juli 2017)
Klass I* 200 kr (250 kr från 1 juli 2017)
Klass 2* 225 kr (250 kr från 1 juli 2017)
Klass 3* 225 kr (300 kr från 1 juli 2017)
Svenska mästerskap* 600 kr
Bruksprov Anmälningsavgift
Appellklass* 225 kr (300 kr från 1 juli 2017)
Övriga klasser* 250 kr (350 kr från 1 juli 2017)
Nordic Style* 400 kr
Svenska mästerskap* 600 kr
IPO Anmälningsavgift
BH* 225 kr (300 kr från 1 juli 2017)
FH, BSL* 250 kr (350 kr från 1 juli 2017)
IPO, IPO-FH* 250 kr (350 kr från 1 juli 2017)
Svenska mästerskap* 600 kr
IPO-R Anmälningsavgift
IPO-R 250 kr (300 kr från 1 juli 2017)
Mondioring Anmälningsavgift
STMR* 225 kr (300 kr från 1 juli 2017)
MR* 250 kr (350 kr från 1 juli 2017)
MRL* 250 kr (350 kr från 1 juli 2017)
MRLH* 250 kr (350 kr från 1 juli 2017)
Svenska Mästerskap* 600 kr
Tjänstehund Anmälningsavgift
Försvarsmaktsmästerskap för patrullhundar* 600 kr
Svenska mästerskap för räddningshundar* 600 kr
Rallylydnad Anmälningsavgift
Individuell* 110 kr (150 kr från 1 juli 2017)
Svenska mästerskap* 600 kr
Uthållighetsprov (UHP) Anmälningsavgift
Uthållighetsprov* 200 kr
Dragprov Anmälningsavgift
Tillkommer utöver fastställd
avgift för tävlingsklassen
50 kr
Mentalbeskrivning Hund (MH) Anmälningsavgift
Mentalbeskrivning Från 1 januari 2012 samma anmälningsavgift för utlandsägd hund som deltar på MH i Sverige som för svenskägd hund. 600 kr
Korning Anmälningsavgift
Hel korning* 750 kr
Mentaltest* 600 kr
Exteriörbeskrivning* 150 kr
Utställning Anmälningsavgift
Officiell utställning 300 kr, lägsta gällande länsklubbsavgift
Officiell utställning valpklass 150 kr, lägsta gällande länsklubbsavgift
Officiell utställning veteranklass 240 kr, lägsta gällande länsklubbsavgift