Talangläger okt 2017

Välkommen som observatör på Talangtruppens oktoberläger!

Den 20-22 oktober har Talangtruppen lydnadsläger på Tånga Hed. Som grädde på moset har vi bjudit in Maria Brandel som gästintruktör för att coacha talangerna. Maria kommer även ha en ha en clinic under lördagen med fokus på hur man får distinkta rörelser och högt engagemang i sina hundar.

Maria och App

Vi kommer ta emot ett antal observatörer på detta läger och priset för en plats är 1 500 kr.

Detta får du tillgång till som observatör:

  • Ta del av talangernas träning samt de tips och råd de får av Maria under två dagar.
  • Delta på Marias clinic "Distinkta rörelser och engagemang" under lördag förmiddag.
  • Egen träning i hallen fredag kl 19-22 samt lördag kl 19-22.
  • Du får även möjlighet att vara med på Royal Canins föreläsning "Foder för Formtopp" på fredagkvällen.

Du bokar själv boende och eventuella måltider på Tånga Hed. http://www.tangahed.se/boende/

Anmälan och frågor till Heléne Lindström på helenelindstrom6@hotmail.com.

Faktura kommer skickas från SBK längre fram.