Regelrevidering 2022

Vart femte år revideras reglerna för de hundsporter som Brukshundklubben (SBK) är huvudman för.

De regler som vi har nu är fortfarande rykande färska. Men då vi utvärderat det revideringsarbete som gjorts inför dessa regler planerar vi vidare för nästa revidering. Och nu är tidsplanen färdig inför kommande arbete.

Genom att förbereda och planera i god tid kommer beslutsgången att bli tydlig. Alla som vill vara med och påverka kan se när och hur man kan tycka till om nuvarande regler. Syftet är att det nya regelförslaget till 2022 ska bli väl förankrat bland de aktiva i landet.

Nästa steg

Den 27 juni 2017 publicerades tidsplanen på hemsidan samt skickades ut till alla klubbar inom SKK-organisationen.

Innan vi ställer frågan om förslag på förändringar av reglerna behöver man hinna träna, tävla, arrangera och döma efter dem ett tag. I augusti 2018 kommer SBK att gå ut med en förutsättningslös fråga om förslag till ändringar.

Mer information kommer på hemsidan samt skickas till alla klubbar när det blir dags.

Tidsplanen

Du hittar tidsplanen för nästa revidering här. (PDF-dokument, 197 kB)