Tävlingsregler 2012-2016

Regler för våra samtliga prov- och tävlingsgrenar inom Svenska Brukshundklubben. Gäller till och med 31 december 2016. Nya regler återfinns under respektive gren.

Etisk policy

Du hittar Svenska Brukshundklubbens etiska policy vid prov och tävlingar på sidan Styrdokument.

Tävlingsregler

Alla tävlingsregler finns att köpa tryckta i snygga häften i SBK-shopen.

Agilityregler

Regler för agilitytävlingar hittas här:

http://svenskaagilityklubben.se/regler/

Regler vid internationella tävlingar i Agility hittar du här.

Bruksprovsregler

Regler bruksprov 120101-161231 (PDF-dokument, 554 kB)
Uppdaterat med regeländringar som fastställdes vid Kongressen 2013 gällande BPH

Regler bruksprov patrullhund 120101-161231 (PDF-dokument, 488 kB)

Nytt i regler för bruksprov fr o m 120101 (PDF-dokument, 64 kB)

Länk till Regelguiden bruksprov
I regelguiden hittar du tolkningar av bruksreglerna samt fördjupningar.

Dragprovsregler

Meriteringsregler draghund Nordisk stil 120101-161231 (PDF-dokument, 157 kB)

IPO-regler

Regler IPO 120101-161231 (PDF-dokument, 1,5 MB)

Nytt i regler för IPO fr o m 120101 (PDF-dokument, 79 kB)

Regler IPO Nordic style

OBS! Att man kan bortse från referensen till bilaga 2 i Nordic style-reglerna

Regler IPO nordic style fr o m 2013-07-01 (PDF-dokument, 267 kB)

IPO-R-regler

Regler IPO-R 120501-161231 (PDF-dokument, 41 kB)

Lydnadsregler

Regler lydnads klass I-III 120101-161231 (PDF-dokument, 323 kB)

Regler lydnads elitklass 120101-161231 (PDF-dokument, 396 kB)

Övergångsregler Lydnad inför 2017 (PDF-dokument, 195 kB)

Regeltolkningar Lydnad

Tolkningar av lydnadsreglerna (PDF-dokument, 218 kB)

Rallylydnadsregler

Regler Rallylydnad från 2014 (PDF-dokument, 319 kB)

Övergångsregler Rallylydnad inför 2017