Alarmerande hund diabetes

En alarmerande hund diabetes har som uppgift att signalera/varna när blodsockret är för högt eller lågt. En del hundar är även tränade att exempelvis hämta väskan med insulin när du är på väg att få för högt blodsocker. Hunden kan även tränas att larma eller hämta hjälp från annan person.