Signalhund

En signalhund assisterar dig som har en hörselskada att uppmärksamma de ljud i omgivningen som kan vara av stor vikt för tex din säkerhet. Signalhunden kan tränas till att uppmärksamma dig på tex brandlarm, varningslarm, telefonsignaler, väckarklocka och många andra ljud som tillhör din vardag. En signalhund kan också tränas till att uppmärksamma dig när någon tex ropar ditt namn.