Ersättningar vid kurs

Som deltagare på räddningshundkurs har du rätt till viss ersättning för dina resekostnader samt en så kallad dagersättning. Ditt medlemskap ger dig också en kompletterande olycksfallsförsäkring.

Kilometerersättning

Vid provtillfällen och instruktörsledda kurstillfällen får du kilometerersättning, alltså ersättning för antal körda kilometer till och från provplatsen eller kursplatsen.

Under kursens gång kommer din instruktör be dig vid ett antal tillfällen att fylla i en körjournal för att du ska få rätt ersättning.

Dagersättning

Vid instruktörsledda kurstillfällen under en helg får du 146 kronor per dag (fr o m 1/10 2017). Ersättningen är skattefri.

Måltidsersättning

Vid provtillfällen och instruktörsledda kurstillfällen med övernattning tillhandahåller arrangören eller instruktören mat.

Logi

Vid eventuell övernattning under kursen, bokar och bekostar Svenska Brukshundklubben boendet.

Utbetalning av ersättningar

Har du frågor kring en utbetalning är du välkommen att kontakta tjänstehunds ekonomiavdelning.

Försäkringar

Hunden

Hund som deltar på kurs skall vara försäkrad av ägaren. Vi vill också påminna om att strikt hundägaransvar gäller.

Läs närmare om försäkring av hunden i reglerna för räddningshundprov.

Kompletterande personolycksfallsförsäkring

Som medlem hos Svenska Brukshundklubben ingår en kompletterande personolycksfallsförsäkring vid olycka på våra arrangemang och anläggningar. Mer information om försäkringen finns på www.brukshundklubben.se