Assistanshundinstruktör

En assistanshundsinstruktör är godkänd av Svenska Brukshundklubben och är den person som följer assistanshundsekipaget genom utbildningen.

Till höger här på sidan ser du en lista över godkända assistanshundinstruktörer.

Idag finns det assistanshundinstruktörer med olika kompetenser och på två nivåer:

Nivå 1 - En grundutbildad assistanshundinstruktör med kompetens att utbilda assistanshundar med hjälp av en handledare. Handledaren skall vara delaktig i utbildningen av ekipaget och avtal skall finnas mellan assistanshundinstruktören och handledaren. Handledaren måste vara en nivå 2 instruktör och skall godkännas av SBK innan handledningen påbörjas.

Nivå 2 - Denna assistanshundinstruktör har kompetens och erfarenhet för att självständigt planera och genomföra ett träningsprogram för ett blivande assistanshundekipage.

Instruktör för alarmerande hund diabetes - Detta är en instruktör som har genomgått komplettering för att utbilda diabeteshundar. Kompletteringen innehåller både teori och praktik.

Alla assistanshundinstruktörer är egna företagare med samarbetsavtal med SBK. SBK tar inget ekonomiskt ansvar för assistanshundinstruktörernas uppdrag men kan självklart hjälpa till med att hitta en lämplig assistanshundinstruktör för just dina behov. Det är viktigt att det tecknas ett avtal mellan assistanshundekipaget och instruktören innan träningen påbörjas.

KRAV PÅ KUNSKAP FÖR ASSISTANSHUNDINSTRUKTÖRER NIVÅ 1 OCH 2

Nivå 1

  • 180 högskolepoäng inom relevant område (t.ex. rehabilitering, pedagogik, psykologi, sociologi)

  • Uppfylla de kriterier i det av SBK fastställda Ramverket för assistanshundinstruktörer Nivå 1, vilket tillhandahålls av projektledaren på begäran

Nivå 2 

  • Utbilda 3 hundar med mentor som skall godkännas av SBK, hundarna ska examineras och bli godkända

  • Redovisning av ett av ekipagen (skriftligt och muntligt)

  • Uppfylla de kriterier i det av SBK fastställda Ramverket för assistanshundinstruktörer Nivå 2

  • Examination (Skriftligt test, med frågor som visar att assistanshundinstruktören kan: Reflektera, argumentera och söka kunskap)

Personlig lämplighet.

Som för vilket annat arbete som helst så kommer du som uppfyller kraven att kallas till en intervju innan du blir godkänd. Du skall kunna visa på att du som person är empatisk, har god förståelse för hundars och människor behov och ha vana av att arbete med personer som har en funktionsnedsättning. Du skall även ha vana av att träna hund och ha en gedigen kunskap om hundars mentalitet och inlärningsförmåga.

SBK har inget avtal med någon utbildningsanordnare och kan inte garantera att genomgången utbildning ger automatiskt godkännande som assistanshundinstruktör med samarbetsavtal med SBK. Idagläget finns det EN utbildningsanordnare som följer det Ramverk för assistanshundinstruktörer som SBK har tagit fram. Kontakta projektledaren för mera information INNAN du väljer att påbörja en utbildning till assistanshundinstruktör.

Vi tipsar också om att du som är intresserad av en karriär som assistanshundinstruktör tar kontakt med en redan godkänd instruktör för att få en god bild av vad detta praktiska yrke innebär.