Assistanshund - ett levande hjälpmedel

Assistanshunden är en civil tjänstehund vars syfte är att öka möjligheten för människor med funktionsnedsättning att få en större delaktighet i samhället

Våren 2015 fick MFD, Myndigheten för delaktighet, regeringens uppdrag att upphandla en stödfunktion för assistanshundverksamheten i Sverige. I början av november blev Svenska Brukshundklubben tilldelad uppdraget assistanshundar från och med år 2016.

Svenska Brukshundklubbens uppdrag

Vårt uppdrag handlar om att kvalitetssäkra verksamheten genom att godkänna assistanshundinstruktörer, skapa regelverk och genomföra lämplighetstester, examinationer och årsprov för assistanshundekipage.

Svenska Brukshundklubben har tidigare erfarenhet att arbeta med tjänstehundar på uppdrag från myndigheter som Försvaret och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Definitionen av assistanshund

Assistanshunden är en civil tjänstehund vars syfte är att öka möjligheten för människor med funktionsnedsättning att få en större delaktighet i samhället med hunden som hjälpmedel. En Assistanshund kvalitetssäkrad av MFD upphandlad aktör har genomgått nogranna hälso-och mentaltester, den är lämplig för sitt uppdrag och har fått en gedigen och kvalitetssäkrad utbildning. I begreppet assistanshund ingår ledarhundar (ledarhundar ingår inte i SBKs uppdrag), signalhundar, servicehundar, diabeteshundar, epilepsihundar och psykisk hälsahund (för personer med psykisk ohälsa). Det är Myndigheten för Delaktighet som har regeringens uppdrag att upphandla en stödfunktion via sitt regleringsbrev.

Tjänstetecken

En assistanshund som har blivit godkänd vid ett lämplighetstest bär ett svart täcke med gul text Assistanshund under utbildning. På ryggen finns ett id märke med ett för ekipaget unikt nummer.

En assistanshund som har blivit godkänd vid en examination bär ett svart täcke med gul text Assistanshund. På ryggen finns ett id mäkre med för ekipaget unikt nummer.

Id kort

Alla assistanshundsförare skall på begäran kunna uppvisa ett id kort utfärdat av Svenska Brukshundklubben.

Frågor om assistanshund

Har du frågor gällande utbildning av assistanshund så tag kontakt med en av våra godkända assistanshundinstruktörer. Du hittar en komplett lista under sidan Assistanshundinstruktör.

Har du övriga frågor gällande Assistanshundar, tex om du är läkare, arbetar på kommunen, har frågor som rör press. Tag då kontakt via assistanshund[at]brukshundklubben.se