Alarmerande hund

Alarmerande hund är en assistanshund som ligger under Svenska Brukshundklubbens arbetsområde. Hunden arbete syftar till att underlätta livet för personer med olika diagnoser.

Alarmerande hund diabetes

En alarmerande hund diabetes har som uppgift att signalera/varna när blodsockret är för högt eller lågt. En del hundar är även tränade att exempelvis hämta väskan med insulin när du är på väg att få för högt blodsocker. Hunden kan även tränas att larma eller hämta hjälp från annan person.

Alarmerande hund epilepsi

En alarmerande hund epilepsi tränas att agera när du som förare har fått ett epileptiskt anfall. Vad hunden ska göra vid anfall bestäms individuellt, tex kan hunden hämta en annan person, lägga sig bredvid dig som en trygghet och ett stöd, lära sig att trycka på en larmknapp eller hämta medicinväska. Vissa hundar utvecklar en förmåga att larma sina förare för ett ankommande anfall. I dagsläget vet vi inte vad det är som utlöser att hunden varnar, dvs vi vet inte om det är en doft, en beteendeförändring eller något annat som hunden uppfattar. Man kan aldrig garantera att en hund alltid kommer att varna för ankommande anfall och detta är inget som vi har som krav vid examination.