Psykisk hälsahund

Psykisk hälsahund är en assistanshund som ligger under Svenska Brukshundklubbens arbetsområde. Detta är en hund som arbetar med personer med permanent psykisk diagnos.

En Psykisk hälsahund är en hund som arbetar med dig som har en permanent psykisk diagnos. Hundens uppgift är att verka lugnande på sin förare och att ge dig med psykisk ohälsa förutsättning att ta dig ut i samhället. Exempel på områden där en Psykisk hälsahund kan vara en trygghet och ett stöd kan vara vid resa med allmänna transportmedel, att kunna gå och handla, gå på bio, umgås med vänner. En Psykisk hälsahund kan också vara en förutsättning för barn med speciella behov att kunna delta i skolundervisning.