Grundläggande krav förare

För att ett blivande assistanshundekipage ska få påbörja sin resa från hund och ägare till assistanshundekipage har Svenska Brukshundklubben vissa krav.

Kraven har faställts utifrån att ekipaget ska vistas i offentliga miljöer och att hunden ska ha ett praktiskt syfte för sin förare.

Krav på föraren

Du som planerar att anskaffa en assistanshund skall ha en permanent fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Du skall kunna påvisa ett behov av en assistanshunhund för att kunna delta i samhället på lika villkor. Du skall ha en god förståelse för en assistanshunds behov och kunna uppfylla dessa.

Ålder

Det finns ingen åldersgräns för föraren men är man under 18 år skall målsman vara den som undertecknar dokument och har det yttersta ansvaret för hundens välmående. För yngre barn skall målsman delta aktivt i utbildningsprocessen, vid lämplighetstester, examinationer och årsprov.

Läkarintyg

Föraren ska kunna uppvisa ett läkarintyg som bekräftar psykisk eller fysisk funktionsnedsättning.