Svenska Brukshundklubbens assistanshundsuppdrag

Svenska Brukshundklubben har fått regeringens uppdrag att kvalitetssäkra assistanshundekipage och assistanshundinstruktörer. Vi har fått uppdraget genom Myndigheten för delaktighet.

Specifikt består vårt uppdrag av att:

  • genomföra lämplighetstester för hund och förare
  • genomföra examination och årsprov av assistanshundsekipage
  • säkerställa tillgången på godkända och oberoende assistanshundinstruktörer
  • ge information om godkända assistanshundinstruktörer
  • ge stöd till assistanshundinstruktörer
  • ge rådgivning till förare, regioner samt andra intressenter