Examination

Svenska Brukshundklubben anordnar examinationer som genomförs när assistanshundsekipaget är klar med sin utbildning och redo att börja jobba.

När du och din assistanshundinstruktör anser att du och din hund är redo att visa upp era färdigheter för en examinatör så anmäler assistanshundinstruktören er till en examination. Detta gör hon/han genom att ta kontakt med projektledaren på SBK:s kansli. En examination skall göras inom 12 månader från det att måldokumentet som ni skickade in efter lämplighetstestet har inkommit till SBK. Tänk också att din hunds övre åldersgräns vid examination är 5 år.

De moment som skall visas upp vid examinationen är de obligatoriska moment som anges i måldokumentet samt de beteenden som du och din assistanshundinstruktör har angett som specifika beteenden för just dina behov.

Vid examinationen kommer två av SBK utsedda examinatörer att bedömma dig och din hund som ett ekipage. Din assistanshundinstruktör skall också medverka vid examinationen.

Efter godkänd examination får du möjlighet att, mot en avgift, få ett tjänstetäcke. Assistanshund. Samt ett ID kort. Efter godkänd examination är assistanshundinstruktörens uppdrag slutfört.

Om du och din hund mot förmodan inte blir godkända vid en examination är ni välkomna att prova igen. Det är då av största vikt att du och din assistanshundinstruktör fortsätter ert arbete tillsammans tills dess att ni som ekipage är godkända.

Efter godkänd examination förväntas ekipaget visa upp sina färdigheter vid årsprov, dessa arrangeras av SBK och här finns inte något krav på att din assistanshundinstruktör skall närvara.