Kostnadskalkyl för assistanshund

Kostnaderna för utbildning av assistanshund kan variera. Här följer dock en kalkyl med genomsnittliga kostnader från valp till utbildad assistanshund.

Kostnadskalkyl för utbildning av assistanshund med prisuppgifter aktuella under 2019 och 2020 inklusive obligatoriska tester och tjänstetecken.

Kostnadskalkyl för egentränad hund

Inköp av valp  16 000
Omkostnader hundens första levnadsår (schablon)  45 000
Lämplighetstest 0
Utbildning av ekipaget ca 50 timmar á 800 kr  40 000
Reseersättning assistanshundinstruktör á 18:50 per mil, genomsnittlig resa 100 mil  1 850
Examination 0
Tjänstetecken (deposition 1 000) 0
Årsprov 0
Övriga kostnader så som mat, försäkring, veterinärvård, annan utrustning  24 000

Summa från valp till godkänd examination
.............
126 850

All priser angivna är inklusive moms.

Kostnadskalkyl grundtränad hund

En grundtränad hund som är tränad efter personens behov kostar i genomsnitt 220 000. I det priset ingår motsvarade kostnader som för en egen tränad hund, personalkostnader under hundens tid hos utbildaren samt samträning av hunden och dess blivande förare.

Subventioner för administration, prov och tjänstetecken

Svenska Brukshundklubben har genom Myndigheten för Delaktighet fått en statlig ersättning som täcker de administrativa kostnaderna samt de obligatoriska testerna och tjänstetecken som examinerade hundar ska bära.