Vad gör en arrangör?

Arrangör är den klubb som hanterar provet. Arrangör ansöker, hanterar och rapporterar resultatet från provet. Rätt att arrangera  uthållighetsprov (UHP) har samtliga rasklubbar, distrikt och lokalklubbar.

Syfte

Uthållighetsprov ska bevisa att hunden är i stånd att utföra en fysisk ansträngning då brukshunden har ett krav på allmän god kondition och hälsa. På grund av hundens kroppsbyggnad kan de krävande ansträngningarna endast utföras i en löpövning, där det ställer stora krav på kapacitet hos lungor, hjärta och muskulatur etcetera.

Villkor för deltagande

Hund

Rätt att delta i uthållighetsprov har alla registrerade hundar av ras som SBK har avelsansvaret för, som senast dagen före provets början har uppnått 16 månaders ålder men inte fyllt 7 år.

Hund ska delta under det namn den är registrerad i eller utom Sverige. Resultat för hund som deltar under oriktiga anmälningsuppgifter stryks. Svenskägd hund ska vid anmälningstidens utgång vara registrerad i Svenska Kennelklubben (SKK).

För utlandsägd hund ska kopia av registreringsbeviset skickas in till SKK innan anmälan till provet. I de fall ovanstående krav ej uppfylls kommer erhållet resultat att strykas.

Observera att om en utlandsägd hund delägs av person boende i Sverige, måste hunden vara omregistrerad i SKK före anmälningstidens utgång.

Förare

För förare bosatt i Sverige krävs medlemskap i SBK. För förare bosatt utom Sverige krävs medlemskap i av SKK erkänd utländsk kennelorganisation, alternativt medlemskap i SBK.

Resultatrapportering

Efter ett genomfört UHP ska arrangören skicka protokoll och resultatlista till förbundskansliet.

Det går bra via mejl, men om ni skickar med brev så se till att alltid behålla kopior på protokollen som arrangör. Det har hänt, och kommer säkerligen att hända igen, att post har försvunnit på vägen.

Resultatlistan är viktig. Det är denna sammanställning som kansliet skickar in till SKK för registrering i SKK Hunddata.

 

Ansökan om att arrangera uthållighetsprov

Ansökan om att arrangera uthållighetsprov görs i formuläret nedan senast 15 juni året året före provet