Domare UHP

Uthållighetsprov (UHP) bedöms av en domare som ska vara auktoriserad domare för Uthållighetsprov-UHP. För att fungera som domare krävs giltigt medlemskap i Svenska Brukshundklubben (SBK).

Bli domare

Förkunskaper

Officiell utställningsdomare (FCI) alternativt av SBK auktoriserad IGP-domare/Bruksprovsdomare.

Utbildningsmål

Domaren ska självständigt svara för bedömning av uthållighetsprov enligt gällande bestämmelser. I utbildningsmålet ingår även att eleven ska ha tillräcklig kondition för att själv kunna cykla med på provet.

Arrangör: SBK:s rasklubbar, distrikt och lokalklubbar.
Kurslängd: 1 dag - 8 studietimmar.
Innehållet ska bestå av både en teoretisk och en praktisk del kring regelverk, rutiner och bedömningsförfarande.
Lärare: UHP-domare med stor erfarenhet.

Godkänd elev auktoriseras av SBK:s utskott för avel och hälsa och erhåller UHP-domarkort.
UHP-domare avauktoriseras om två (2) år eller mer förflutit sedan senaste tjänstgöringen.

Lista UHP-domare