Provledare UHP

Provledaren är den som ansvarar för att planera och verkställa ett uthållighetsprov.

Bli provledare

Förkunskaper

Rekommendation av egen rasklubb, distrikt eller lokalklubb. Inneha giltigt medlemskap i Svenska Brukshundklubben (SBK)

Utbildningsmål

Eleven ska självständigt planera och verkställa ett uthållighetsprov enligt gällande bestämmelser. I utbildningsmålet ingår även att eleven ska ha tillräcklig kondition för att själv kunna cykla med på provet.

Kurslängd: 8 studietimmar.
Lärare: Provledare eller UHP-domare med stor erfarenhet.

Auktorisation

Godkänd elev auktoriseras av utskottet för avel och hälsa och erhåller ett UHP-provledarkort.

Om två (2) år eller mer har förflutit sedan senaste tjänstgöring avauktoriseras provledaren. Avauktoriserad provledare kan återauktoriseras genom att vara delaktig i ett UHP. 

Lista UHP-provledare