MT släden
MT släden
MT släden

Mentaltest 2007

MT2007

20 apr 202220 apr 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Sedan 2017 finns det två olika mentaltester inom Brukshundklubben (SBK), MT2007 och MT2017, där MT2007 är det MT som stambokförs av SKK.

Anmälan och avgifter

Alla tillfällen för mentaltest MT2007 finns i SBK Tävling.

Välj fliken för MH/MT.

För att kunna anmäla dig till ett MT2007 måste du ha ett konto i SBK Tävling.

Klicka här om du vill ha hjälp med hur man skapar ett konto.

Första sidan på SBK tävling

Bildtext:

Nedan finns de regler och anvisningar som godkänts av Svenska Kennelklubben för korning enligt mentaltest (MT2007) och exteriörbeskrivning (från 18 månader).

Regler 

Reglerna innehåller information om vem som har rätt att arrangera MT och exteriörbeskrivning, ansökan, villkor för deltagande, prioriteringsordning, funktionärer med mera.

För information om generell åldersdispens för MT under 2022, läs här. 

Anvisningar MT

Anvisningarna redovisar hur varje moment ska utföras i mentaltestet (MT2007).

Bedömningsmall, nyckel, MT

Bedömningsmallen, nyckeln, finns på MT-protokollets baksida och visar alla moment med bedömningsnivåer. Den finns även översatt till engelska.

Resultat

Här hittar du resultaten för alla hundar av bruksras som har genomfört MT2007 från 2007 fram till mitten av juni 2019.

I excelfilen nedan ligger hundarna osorterade, men det går att sortera efter ras, namn, kön, år, moment osv. utifrån vad man själv önskar titta på.

 

Resultat MT brukshundar 2007-2019-06